Jumaat, 1 April 2016

Surah asy-Syams

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari (1). Dan bulan apabila mengiringinya (2). Dan siang apabila menampakkannya (3). Dan malam apabila menutupinya (gelap) (4). Dan langit serta pembinaannya (5). Dan bumi serta penghamparannya (6). Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya) (7). Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya (8). Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu (9). Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya (10). (Kaum) Thamud telah mendustakan (rasulnya) kerana mereka melampaui batas (11). Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka (12). Lalu Rasulullah (Nabi Saleh a.s.) berkata kepada mereka: "(Biarkanlah unta betina Allah dan minumannya)" (13). Lalu mereka mendustakannya dan menyembelih unta itu, maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka, lalu Allah menyama-ratakan mereka (dengan tanah) (14). Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakan-Nya itu (15).

Surah asy-Syams terdiri daripada 15 ayat dan termasuk golongan surah-surah  Makiyyah. Ia merupakan surah yang ke-91 di dalam al-Qur'an. Dinamakan asy-Syams (matahari) kerana diambil daripada perkataan asy-Syams yang terdapat pada ayat pertama surah ini.

Demi matahari dan sinarnya di pagi hari. Demi bulan apabila ia mengiringi. Demi siang hari, bila menampakkan dirinya. Demi malam apabila ia menutupi. Demi langit berserta seluruh binaannya. Demi bumi serta yang ada di hamparannya. Demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya.

Allah mengilhamkan sukma kefasikan dan ketakwaan. Beruntung bagi yang mensucikannya. Merugi bagi yang mengotorinya. 

Surah asy-Syams berisi dorongan kepada manusia untuk membersihkan jiwanya agar mendapat keberuntungan di dunia dan di akhirat. Surah ini juga menyatakan bahawa Allah akan menimpakan azab kepada orang-orang yang mengotori jiwanya seperti yang telah berlaku kepada Kaum Thamud. Mereka telah dihancurkan kerana kederhakaannya dan Tuhan menegaskan bahawa hal ini adalah mudah bagi-Nya, sebagaimana mudahnya mencipta benda-benda alam, siang serta malam. Juga mencipta jiwa yang tersebut dalam sumpah-Nya. Allah memberitahu kepada manusia jalan ketakwaan dan jalan kekafiran. Manusia mempunyai kebebasan memilih antara kedua-dua jalan tersebut. Syurga atau neraka.

Klik Sepanduk Jeehan al-Maliziy Untuk ke Laman Utama

Kenangan di Negara Arab

Dapatkan Susu Kambing At-Tin Sekarang (RM49 Sekotak)

Dapatkan Susu Kambing At-Tin Sekarang (RM49 Sekotak)
Klik pada gambar produk.

Segala Puji Bagi Allah, Tuhan Seluruh Alam

Madaris

Naib 2007 SMKBBSL.
Dhabit 2009 SKSS.
Rais 2010 SKSI2 (SMKSAAS).
Naib 2012 SJK(C)B.
Rais 2013 SKTR (SMKSAAS).
Rais 2015 SKBT (SMKBTK).
Rais 2016 SKJE (SMKDABB).
Rais 2017 SKLA (SMKTK).
Rais 2018 SKBTHO2 (SMKTT).