Selasa, 12 Mei 2009

Apa Ertinya Saya Menganut Islam ?

Buku ini terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama membentangkan sifat-sifat yang semestinya wujud pada setiap muslim supaya dengan kewujudan sifat-sifat ini beliau benar-benar Islam.

Bahagian pertama ini menerangkan sifat-sifat yang seharusnya terdapat pada setiap mereka yang menggabungkan dirinya ke dalam agama Islam.

Kebanyakan orang menganut agama Islam kerana hobi atau kerana mereka dilahirkan oleh dua ibu bapa yang muslim. Pada hakikatnya mereka ini tidak memahami erti penggabungan diri mereka ke dalam agama Islam. Mereka juga tidak mengetahui tuntutan daripada penggabungan diri mereka ke dalam agama Islam. Oleh kerana itulah saudara lihat mereka berada di satu pihak, sedang Islam pula berada di pihak yang lain.

Matlamat daripada bahagian pertama ini ialah untuk menjawab semua soalan ini. Juga untuk menjelaskan apa yang dituntut oleh Islam daripada seorang muslim supaya dengan itu, penggabungan dirinya ke dalam agama Islam merupakan penggabungan yang betul dan hakiki. Seterusnya supaya beliau benar-benar Islam.

Bahagian kedua pula menjelaskan kewajipan beramal untuk Islam dan kewajipan menggabungkan diri ke dalam harakah Islamiah. Bahagian ini juga menerangkan sifat-sifat gerakan Islam, matlamat, wasilah, falsafah dan cara beramal bagi gerakan Islam dan sifat-sifat yang seharusnya ada pada mereka yang menggabungkan diri ke dalam gerakan Islam.

Klik Sepanduk Jeehan al-Maliziy Untuk ke Laman Utama

Kenangan di Negara Arab

Dapatkan Set Beras dan Rempah Nasi Arab Sekarang

Dapatkan Set Beras dan Rempah Nasi Arab Sekarang
Klik pada gambar produk.

Segala Puji Bagi Allah, Tuhan Seluruh Alam

Pengikut Saya