Ahad, 1 Januari 2012

Tahun Baru Masihi dan Gejala Sosial

Umat Islam mesti menangani isu berkaitan gejala sosial yang berlaku setiap kali sambutan Tahun Baru Masihi di Malaysia. Marilah sama-sama kita mengambil inisiatif untuk menangani masalah gejala sosial ini.

Masyarakat kita terutamanya di kalangan kumpulan tertentu seperti kumpulan yang terbabit dengan penyalahgunaan dadah, penagihan arak dan orang-orang yang dianggap sebagai mempunyai penyakit jiwa, bilangan mereka adalah ramai. Ini amat membimbangkan.

Bagi menangani masalah ini, ibu bapa, guru-guru dan masyarakat hendaklah memberi khidmat nasihat terutamanya kepada golongan muda remaja supaya mereka menyedari tentang betapa teruknya isu ini melanda komuniti kita.

Kita hendaklah menggunakan kaedah yang digunakan oleh Rasulullah s.a.w. iaitu agama itu nasihat. Kita mahu mendidik masyarakat dalam perkara yang berkaitan dengan amar makruf dan nahi mungkar (menyuruh kepada yang makruf dan mencegah daripada yang mungkar).

Rasulullah s.a.w. bersabda: Maksudnya: Agama itu nasihat. Kami (sahabat-sahabat baginda) pun bertanya: Hak siapa (nasihat itu)? Baginda menjawab: Nasihat itu adalah hak Allah, kitab-Nya, Rasul-Nya, pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan rakyat mereka. (Riwayat Muslim).

Agama yang dimaksudkan di sini ialah agama Islam iaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w.

Allah S.W.T. telah berfirman: Maksudnya: Sesungguhnya agama (yang diredhai) di sisi Allah hanyalah Islam. (Surah Ali Imran: Ayat 19).

Allah S.W.T. juga telah berfirman: Maksudnya: Sesiapa mencari agama selain (daripada agama) Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya dan dia di akhirat (termasuk) daripada orang-orang yang rugi. (Surah Ali Imran: Ayat 85).

Klik Sepanduk Jeehan al-Maliziy Untuk ke Laman Utama

Kenangan di Negara Arab

Dapatkan Set Beras dan Rempah Nasi Arab Sekarang

Dapatkan Set Beras dan Rempah Nasi Arab Sekarang
Klik pada gambar produk.

Segala Puji Bagi Allah, Tuhan Seluruh Alam

Pengikut Saya