Sabtu, 8 Oktober 2011

Hukum Orang Yang Meninggalkan Solat

Ramai di antara kaum muslimin dan muslimat sekarang ini yang meremehkan masalah solat dan melalaikannya, bahkan ada yang meninggalkannya sama sekali.

Oleh kerana masalah ini termasuk daripada salah satu masalah besar yang melanda ramai orang pada saat ini, maka terdapat perbezaan pendapat antara para alim ulamak dan imam dari dahulu hingga kini.

Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahawa orang yang meninggalkan solat adalah kafir iaitu suatu kekafiran yang menyebabkan keluar daripada Islam, diancam hukuman mati jika tidak bertaubat dan tidak mengerjakan solat.

Sementara Imam Abu Hanifah, Imam asy-Syafie dan Imam Malik mengatakan bahawa orang yang meninggalkan solat adalah fasik dan tidak kafir. Namun, mereka berbeza pendapat mengenai ancaman hukumannya.

Menurut Imam asy-Syafie dan Imam Malik, dia diancam hukuman mati sebagai hadd. Ia bermaksud hukuman dalam Islam yang ketentuannya telah diatur secara langsung oleh al-Qur’an dan as-Sunnah (Hadis).

Menurut Imam Abu Hanifah pula, dia diancam hukuman takzir dan bukan hukuman mati. Takzir bermaksud hukuman dalam Islam yang ketentuannya tidak diatur secara langsung oleh al-Qur’an dan as-Sunnah tetapi diserahkan kepada pemimpin pemerintahan mengikut kaedah-kaedah tertentu.

Kalau kita kembalikan perbezaan pendapat ini kepada al-Qur’an dan as-Sunnah, kita akan mendapati bahawa orang yang meninggalkan solat adalah kafir iaitu suatu kekafiran yang menyebabkan keluar daripada Islam.

Allah S.W.T. telah berfirman: Maksudnya: Jika mereka bertaubat, mendirikan solat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. (Surah at-Taubah: Ayat 11).

Rasulullah s.a.w. pula bersabda: Maksudnya: Sesungguhnya (batas pemisah) antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan solat. (Riwayat Muslim).

Klik Sepanduk Jeehan al-Maliziy Untuk ke Laman Utama

Kenangan di Negara Arab

Dapatkan Set Beras dan Rempah Nasi Arab Sekarang

Dapatkan Set Beras dan Rempah Nasi Arab Sekarang
Klik pada gambar produk.

Segala Puji Bagi Allah, Tuhan Seluruh Alam

Pengikut Saya